Styrelse

ORDINARIE LEDAMÖTER:
Per-Anders Jande (ordförande)
Jonathan Gall
Linda Lindström
Stefan Nilsson
Maria Fornstedt
Anne Casparsson

SUPPLEANTER:
Monica Engström

Kontakta styrelsen

E-post:
kontakt@smmi.se

Telefon:
073-891 07 27 (Per-Anders Jande, kontaktperson)

Postadress:
Svensk mat- och miljöinformation
c/o Per-Anders Jande
Skäftingebacken 22
163 67 Spånga

Betalningsuppgifter:
Bankgiro: 5371-5132
Swish: 1234 884 615

Föreningens syfte

Ur Svensk mat- och miljöinformations stadgar: “Svensk mat- och miljöinformation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Detta genom att bedriva folkbildning och informera allmänheten om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet samt genom att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor. Föreningen skall speciellt tillhandahålla information och genomföra informations­aktiviteter av sådant slag så att allmänheten med hjälp av informationen enkelt kan minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och maximera sin positiva miljöpåverkan genom matkonsumtion. Föreningen skall även tillhandahålla information som underlättar för allmänheten att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.”