Om SMMI

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet.

Det gör vi genom att informera om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet. Vi ger dig information för att du skall kunna minimera din negativa miljö- och klimatpåverkan genom den mat du konsumerar och framför allt för att du själv skall kunna sprida informationen vidare och för att underlätta när du arbetar politiskt med mat- och miljöfrågor.

Klicka på bilden här invid för att ladda hem vårt flygblad med mer information om de frågor Svensk mat- och miljöinformation arbetar med.

 

Kontakt

E-post: contact@smmi.nu
Telefon: 073-581 99 84
Plusgiro: 46 08 46-9

Föreningens syfte

Ur Svensk mat- och miljöinformations stadgar: “Svensk mat- och miljöinformation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Detta genom att bedriva folkbildning och informera allmänheten om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet samt genom att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor. Föreningen skall speciellt tillhandahålla information och genomföra informations­aktiviteter av sådant slag så att allmänheten med hjälp av informationen enkelt kan minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och maximera sin positiva miljöpåverkan genom matkonsumtion. Föreningen skall även tillhandahålla information som underlättar för allmänheten att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.”