Vegoforum

Facebook Блеск vegoforumVarje vår anordnar Svensk mat- och miljöinformation Vegoforum i Stockholm i samarbete med ABF Stockholm. Vegoforum är en heldag med föreläsningar, filmvisningar, workshops och utställare. Dagen behandlar helvegetarisk kost ur många olika perspektiv.

Instagram Детейлинг Besök Vegoforums egen webbplats, vegoforum.se, för mer information.