Upprop för halverad köttkonsumtion till 2030

Djurhållning för köttproduktion kräver mycket mark, vatten och energi. Vår köttkonsumtion utgör ett allvarligt hot mot Sveriges miljö- och klimatmål. Den kräver också väldigt mycket resurser i andra länder. Bland annat skövlas stora mängder mark i Sydamerika för sojaodling för foder till svenska kor, grisar och kycklingar. Enligt FN står kött, mjölk och ost för 14,5 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Vi uppmanar därför regeringen att sätta ett nationellt mål om en halvering av köttkonsumtionen i Sverige till 2030 och att ta fram en konkret handlingsplan för hur det målet ska nås.


Namninsamling för halverad köttkonsumtion till 2030

Därför behövs ett nationellt mål om en halvering av köttkonsumtionen i Sverige

[your signature]

349 underskrifter

Dela denna namninsamling med dina vänner:

   


 

Senaste underskrifter
349 Vera Schlaucher Ståhl Stockholm Aug 16, 2017
348 Emma Ekelund Trelde Lund Aug 16, 2017
347 Helena Jonson Aug 16, 2017
346 Lianna Hallsenius Aug 15, 2017
345 Bodil Larsson Nyköping Samt att när man väljer att äta kött eller servera på restaurang att köttet kommer helt från Sverige. För att minska blad annat onödiga utsläpp. Aug 15, 2017
344 Ida Gustafsson Aug 15, 2017
343 Estelle Stenemur Huddinge Vi måste börja ta vara på miljön..... flera år sedan Aug 15, 2017
342 Adrian Göransson Aug 15, 2017
341 Jill Dahlberg Stockholm Aug 15, 2017
340 Erika Hagström Uppsala Aug 15, 2017
339 Niklas Mattsson Uppsala Aug 15, 2017
338 Klara Klingborg Stockholm Aug 14, 2017
337 Fanny Enestam Malmö Heja heja! Aug 14, 2017
336 Evelina Björndal Lund Aug 14, 2017
335 Linnéa Söderlund Malmö Aug 14, 2017
334 Elin Ohre Malmö Malmö Aug 13, 2017
333 Annika Sandberg Limhamn Limhamn Aug 13, 2017
332 Lotta Stenfelt Malmö Det är långt till 2030, hoppas det går fortare än så när människor väl förstått. Aug 13, 2017
331 Jytte Svensson Höör Höör Aug 13, 2017
330 Christine Vaple Aug 13, 2017