Upprop för halverad köttkonsumtion till 2030

Djurhållning för köttproduktion kräver mycket mark, vatten och energi. Vår köttkonsumtion utgör ett allvarligt hot mot Sveriges miljö- och klimatmål. Den kräver också väldigt mycket resurser i andra länder. Bland annat skövlas stora mängder mark i Sydamerika för sojaodling för foder till svenska kor, grisar och kycklingar. Enligt FN står kött, mjölk och ost för 14,5 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Vi uppmanar därför regeringen att sätta ett nationellt mål om en halvering av köttkonsumtionen i Sverige till 2030 och att ta fram en konkret handlingsplan för hur det målet ska nås.


Namninsamling för halverad köttkonsumtion till 2030

  

Därför behövs ett nationellt mål om en halvering av köttkonsumtionen i Sverige

[your signature]

478 underskrifter

Dela denna namninsamling med dina vänner:

   


 

Senaste underskrifter
478 Carina Larsson Stora Levene Stora Levene Nov 08, 2017
477 Jennifer Bodin Sollentuna Heja! Nov 07, 2017
476 Karin Larsson 17067 Solna Nov 07, 2017
475 Ina Malmsten Vallentuna För djuren - med miljö och hälsa som bonus! Nov 06, 2017
474 Maura Tavares Nov 06, 2017
473 Olof Andersson 12356 Nov 06, 2017
472 Annika Malmsten Solna Minska köttkonsumtionen ! Nov 06, 2017
471 Judith Vincent Linköping Nov 06, 2017
470 Olivia Nilsson Busk Nov 06, 2017
469 Pia Borggren Eslöv Nov 06, 2017
468 Johanna Öberg 12471 Nov 06, 2017
467 Ida Abrahamsson Nov 06, 2017
466 Rebecka Jaxhagen Järna Nov 06, 2017
465 Inger Halldin 42351 Nov 05, 2017
464 Lia Jacobsson Trollhättan Nov 05, 2017
463 Rebecca Eriksson Brodin Mora Nov 05, 2017
462 Sara Lind Johanneshov Nov 05, 2017
461 Elin Henriksson Östersund Nov 05, 2017
460 Aron Moberg Stockholm Nov 05, 2017
459 Henrik Nestor Stockholm Nov 05, 2017