Bli medlem

Medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation kostar 50 kr per kalenderår. Femårigt medlemskap kostar 200 kr. Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Du blir medlem i Svensk mat- och miljöinformation genom att betala in avgiften via Swish till 1234 644 332 eller till vårt plusgirokonto 46 08 46-9 (skriv ”medlemsavgift” i meddelandefältet) samt skicka ett e-brev till medlemskap@smmi.se med följande information:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Gatuadress
  • Postnummer och postort
  • Hemtelefonnummer och/eller mobiltelefonnummer
  • E-postadress
  • Födelsedatum (ååmmdd)

När vi mottagit din betalning skickar vi en bekräftelse på att du är medlem via e-post.

Vi skickar ut medlemsutskick endast via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress.

För övriga frågor, kontakta oss på kontakt@smmi.se