Styrelsen etc

Kontakt

E-post: contact@smmi.nu
Telefon: 073-581 99 84
Plusgiro: 46 08 46-9

Styrelsen

Kerstin Amelin
amelin@smmi.nu

Sanna Ekedahl
ekedahl@smmi.nu

Joakim Ivarsson
ivarsson@smmi.nu

Per-Anders Jande
jande@smmi.nu

Toivo Jokkala
jokkala@smmi.nu

Maja Rosén (f.d. Wiberger)
wiberger@smmi.nu

Siri Troili
troili@smmi.nu

Mia Steen (1:a suppleant)
steen@smmi.nu

Karolina Tegelaar (2:a suppleant)
tegelaar@smmi.nu

Monica Engstöm (3:e suppleant)
monica@smmi.nu

Pernilla Berg (4:e suppleant)
berg@smmi.nu

Valberedning
Jonas Norberg, valberedningens ordförande
norberg@smmi.nu

Föreningsrevisor
Martin Smedjeback

Revisorssuppleant
Romuald Bokej
bokej@smmi.nu

 

Föreningens syfte

Ur Svensk mat- och miljöinformations stadgar: ”Svensk mat- och miljöinformation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Detta genom att bedriva folkbildning och informera allmänheten om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet samt genom att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor. Föreningen skall speciellt tillhandahålla information och genomföra informations­aktiviteter av sådant slag så att allmänheten med hjälp av informationen enkelt kan minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och maximera sin positiva miljöpåverkan genom matkonsumtion. Föreningen skall även tillhandahålla information som underlättar för allmänheten att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.”