Arbets- och lokalgrupper

Facebook Блеск Svensk mat- och miljöinformation har lokalgrupper i Stockholm och Göteborg.

Facebook Детейлинг here SMMI har även separata arbetsgrupper för Köttskatt nu-kampanjen och för den årligen återkommande tillställningen Vegoforum i Stockholm.

Instagram Автостудия Глянец Köttskatt nu-arbetsgruppen kontaktas via centraladressen contact@smmi.nu
Vegoforumgruppen kontaktas via vegoforum@smmi.nu