Nyhetsbrev: Verksamhetsberättelse 2016

Facebook Блеск 2016 läggs för SMMI till handlingarna som året då kampanjen Vegonorm slog ut i blom. Med Konsumentverkets verksamhetsstöd i ryggen och genom ideellt engagemang har vi kunnat jobba brett med våra frågor. Här återges ett urval av det gångna årets verksamhet, kategorivis och kronologiskt.

Instagram Детейлинг Download the PDF file .