Böcker

Facebook Блеск Det saknade miljömålet: om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål – Andra upplagan, (pdf) Björn Möllersten, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2008

Instagram Детейлинг KliMATfrågan på bordet, Antologi, Formas Fokuserar, 2008

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Konsumera mera – dyrköpt lycka, Antologi, Formas Fokuserar, 2007

Facebook Детейлинг here Tyst hav: jakten på den sista matfisken, Isabella Lövin, Ordfront förlag, 2007

Instagram Автостудия Глянец Makten över maten, Emil Schön, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2007

EkoSTHLM: Guiden till ekologiska mat- och smakupplevelser, Ekologiska Lantbrukarna, 2006

Det saknade miljömålet: om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål, Björn Möllersten, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2004

Diet for a dead planet: how the food industry is killing us, Christopher D. Cook, The new press, 2004

Djuren – i människans klor, Antologi, Formas Fokuserar, 2005

Genklippet? Maten, miljön och den nya biologin, Antologi, Formas Fokuserar, 2003

Torskar torsken? Forskare och fiskare om fisk och fiske, Antologi, Formas Fokuserar, 2003

Är eko reko? Om ekologiskt lantbruk i Sverige, Antologi, Formas Fokuserar, 2003