Grazed and Confused

Facebook Блеск (Oxford, 2017)

Instagram Детейлинг En ny internationell forskarrapport med svenskt deltagande från Oxford, som hänvisar till 300 studier, visar att kolinlagringen från betande djur i marken är liten jämfört med de stora växthusgasutsläppen i form av koldioxid, dikväveoxid och metan. Rapporten slår fast att vi måste äta mindre kött.

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Download the PDF file .