Ekologiskt lantbruk

Facebook Блеск KRAV
Kontrollförening för ekologisk produktion

Instagram Детейлинг Ekologiska Lantbrukarna
De ekologiska böndernas fack- och intresseorganisation

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO
Främjer organisk biologisk odling som bygger på respekt för naturen

Facebook Детейлинг here Bondens ekoråd
Ekologiska lantbrukarna, LRF, Arla och Lantmännen erbjuder mentorskap till lantbrukare som vill ställa om till ekologisk produktion

Instagram Автостудия Глянец Biodynamiska föreningen
Förening för biodynamisk odling

Svenska Demeterförbundet
Kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige

Länkar till sidor om ekologiskt lantbruk
Centrum för uthålligt lantbruk, CLU, på Sveriges lantbruksuniversitet, har en mycket utförlig länklista till webbplatser som har anknytning till ekologiskt och uthålligt lantbruk. Vi hänvisar till denna sida.