Djurrättsorganisationer

Facebook Блеск Djurens Rätt
Sveriges största djurrättsorganisation

Instagram Детейлинг Forska utan djurförsök
Stiftelse som finansierar framtagande av alternativ till djurförsök i forskningen

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Viva! – Vegetarians International Voice for Animals
Internationell djurrättsorganisation baserad i England

Facebook Детейлинг here PCRM – Physicians Committee for Responsible Medicine
Verkar för ett mer etisk och effektivt utövande av medecinsk behandling och forskning. Motsätter sig plågsamma djurförsök och framhåller hälsofördelarna med vegetarisk kost.