Offentliga miljöorgan

Facebook Блеск Naturvårdsverket
Ser till att de miljöpolitiska besluten genomförs

Instagram Детейлинг Jordbruksverket
Expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området som t ex administrerar EU:s jordbrukspolitik och har anställda distriktsveterinärer

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Livsmedelsverket
Central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor som utarbetar och informerar om regler inom livsmedelsområdet, utövar tillsyn enligt livsmedelslagen

Facebook Детейлинг here Konsumentverket
Myndighet med uppgift att tillvarata konsumentens intressen, bland annat på livsmedelsområdet

Instagram Автостудия Глянец Europeiska miljöbyrån, EEA
Producerar miljörelaterad information till EUs medlemsländer

Stockholms stads miljöförvaltning
Jobbar allmänt med miljöfrågor i Stockholm