WHO klassar processat kött som säkert cancerframkallande

Efter att ha granskat över 800 rapporter har WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC kommit fram till att processat kött klassas som säkert cancerframkallande, medan rött kött klassas som cancerframkallande med ungefär samma sannolikhet som akrylamid, UV-strålning och eldrök, vilket innebär mycket hög sannolikhet.

Konsumtion av processat kött som korv och skinka ökar markant risken för tjock- och ändtarmscancer. Risken ökar även för cancer i bukspottskörteln och i prostatan. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent och desto större intag desto högre är cancerrisken.

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf

Download the PDF file .

 

Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön

(Havsmiljöinstitutet 2015)
Rapporten förespråkar köttskatt för att minska köttkonsumtionen i syfte att bekämpa övergödningen av haven. Det beror på utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. Det leder till ökade växtplanktonmängder, algblomningar och syrebrist i djupvattnet vilket gör att stora områden ödeläggs då bottendjur och fiskar försvinner. Styrkan i kopplingen mellan animaliekonsumtion och gödselutsläpp av kväve och fosfor från jordbruket framgår av att över 70 procent av Sveriges jordbruksmark utnyttjas för foderproduktion. Idag är omkring 15 procent av Östersjöns botten död och risken för att bottendöden fortsätter att breda ut sig är betydande.

http://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1539/1539964_samha–llsfenomen-och-a–tga–rder-hmi-rapport-2015-6.pdf

Download the PDF file .

”Nya mjölkstödet en miljöbov”

Joakim Ivarsson och Sanna Ekedahl från Svensk mat- och miljöinformation skriver på debattplats i Göteborgs-Posten:

”Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har meddelat att regeringen och Vänsterpartiet satsar 100 miljoner kronor extra till den krisande mjölkbranschen. Totalt utgör dessa akutstöd nu 300 miljoner kronor i budgeten – vilket läggs ovanpå befintliga mjölksubventioner. Trots goda avsikter riskerar detta att låsa in bönder i en modell som är ekonomiskt och miljömässigt ohållbar.”

Läs artikeln i fulltext här.

Klimatneutralt jordbruk 2050?

Miljömålsberedningen och LRF, Lantbrukarnas riksförbund, arrangerar en seminariedag om hur jordbruket kan bidra till att Sveriges växthusgasutsläpp är nära noll år 2050. Arrangemanget hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm den 17 september.

Läs mer här.

Mattias Svensson: ”Man borde snarare prata om en ost-, mjölk- och nötskatt”

Mattias Svensson, författare till Miljöpolitik för moderater, pläderar för en fördjupad diskussion om matens miljöpåverkan ur ett liberalt perspektiv:

”Man borde snarare prata om en ost-, mjölk- och nötskatt än köttskatt om man tittar på klimatfrågan.”

”Som en del i en grön skatteväxling där man sänker skatten på arbete och företagande så tror jag att det skulle kunna bli mer aptitligt.”

Intervju av Toivo Jokkala, Svensk mat- och miljöinformation, i Almedalen 2015. Filmade och redigerade gjorde Martin Smedjeback.

Gudrun Schyman: ”Vi behöver ha en plan för hur köttkonsumtionen ska minska”

Gudrun Schyman pläderar för ett politiskt mål om minskad köttkonsumtion och tar ställning för köttskatt: ”Vi måste använda det verktyget för att få fler människor att ställa om kosthållningen.”

Intervju av Toivo Jokkala, Svensk mat- och miljöinformation, i Almedalen 2015. Filmat och redigerat av Martin Smedjeback.