Demokratiworkshop med Birgitta Ohlsson (L) och Per-Arne Håkansson (S) 31 januari

Instagram Детейлинг https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Vi förlänger Vegoforum fram till valet i höst med en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna.

Facebook Детейлинг here Nästa workshop äger rum 31 januari. Under denna workshop får du tips från två erfarna riksdagspolitiker, Birgitta Ohlsson (L) och Per-Arne Håkansson (S), och möjlighet att ställa frågor till dem. Därefter brainstormar vi om hur vi kan använda politikernas tips för att påverka politiken i vegovänlig rikning.

Instagram Автостудия Глянец Föranmälan till jande@smmi.se krävs. Antalet platser är begränsat. Passa på att anmäla dig idag!

Workshoppen är gratis, men du får gärna ge ett frivilligt bidrag, för att täcka kostnader för lokalhyra och fika (c:a 80 kr per person). Swisha till 1234 644 332 eller satt in pengarna på plusgirokonto 46 08 46-9. Märk betalningen ”Demokratiworkshop 2”.

Mer information på Vegoforums webbplats

Facebookevent

Birgitta Ohlsson  Per-Arne Håkansson

 

Birgitta Ohlsson är utrikestalesman för Liberalerna och sitter i riksdagens utrikesutskott. Under perioden 2010–2014 var Birgitta EU-, demokrati- och konsumentminister. Birgitta länge varit engagerad i djurskyddsfrågor, har suttit i Djurens Rätts förbundsstyrelse och skrivit ett antal motioner till riksdagen om olika djurskyddsfrågor.

Per-Arne Håkansson sitter i riksdagens näringsutskott för Socialdemokraterna och har bland annat jobbat med folkbildning på ABF Helsingborg. Per-Arne brinner för demokrati och samhällsengagemang, entreprenörskap och miljöfrågor. Per-Arne har i år motionerat om att samhället bör främja växtbaserad mat.

Politikerna berättar om vad som är på gång i rikspolitiken när det gäller mat och miljö, minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat. De pratar också om de effektivaste metoderna för att lyfta en fråga på den politiska dagordningen, hur deras partier ser på frågorna och vilka som är de viktigaste argumenten för dem att dra ner på köttet. Du får även praktiska tips om hur du kan vara med och påverka politiken.

Söker du extrajobb? Titta hit!

Svensk mat- och miljöinformation söker fler workshopledare för timanställning. Vi söker en person bosatt i Malmö/Lund och två personer bosatta norr om Östersund.

Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Vi fokuserar främst på animalieproduktionen, eftersom denna har en stor negativ påverkan på miljö, djur och människor.

Inom vårt skolprojekt håller vi workshoppar, oftast för skolklasser, där vi problematiserar dagens livsmedelsindustri och diskuterar alternativ. Nu behöver vi fler ledare som vill vara med och hålla sådana workshopar.

Vi söker dig som har en bred förståelse för klimat- och rättvisefrågor och tycker om att tala inför grupper. Workshopen tar upp global uppvärmning och andra miljöproblem, vegansk näringslära, global rättvisa och djurrätt. Det är meriterande om du har tidigare kunskap inom dessa fält, till exempel genom studier eller engagemang. Det är också meriterande om du har vana att hålla föreläsningar och leda grupper. Även språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande.

Som workshopledare får du betalt per workshop, så anställningen passar dig som vill ha en extrainkomst parallellt med studier eller annan timanställning. Du får erbjudande om att hålla workshoppar när vi får en bokning i närheten av dig och du kommer även att ha möjlighet att boka in dina egna workshoppar. Innan du börjar genomgår du en halvdagsutbildning, där du lär dig om workshoppen, frågorna som behandlas i workshoppen, om att prata i skolor och annat du behöver veta.

Intresserad? Skicka CV och en kort presentation av dig själv till workshop_admin@smmi.se så snart som möjligt.

Strategiworkshop: hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Den 13 januari bjuder Svensk mat- och miljöinformations styrelse in till ett strategimöte i Stockholm för dig som är eller vill bli aktiv i föreningens arbete för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten.

Vi pratar om hur vi når ut och skapar förändring på mest effektiva sätt – på lång och kort sikt. Bland annat kommer vi att diskutera arbetet med sociala medier, politiska krav, opinionsbildning och politisk påverkan, samarbeten och hur vi kan bli fler aktiva.

Det är gratis att delta. Varmt välkommen!

Tid:
13 januari 2018 kl. 13.00–15.00

Plats:
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Du kan även delta på distans via Google hangouts. Ange hur du vill delta när du anmäler dig!

Anmälan till:
jande@smmi.se

SMMI Årsmöte 2017

Lyckat möte mellan vegoföretagen och Näringsdepartementet

Svensk mat- och miljöinformation är involverade i att sammanföra vegoföretagen med politiken för att få till en dialog.

I våras var vi med och arrangerade ett rundabordssamtal mellan ett antal riksdagsledamöter och företrädare för företag som satsar mycket – eller helt – på växtbaserade produkter. Detta var ett samarbete med Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och våra värdar i riksdagen Sofia Arkelsten (M) och Jens Holm (V).

Igår anordnade vi ett liknande möte på Näringsdepartementet, där vi sammanförde vegoföretag (representerade av Oatly och Food for Progress) med statssekreteraren Elisabeth Backteman, Mathilda Åberg och Gustav af Wetterstedt från Genomförandesekretariatet för livsmedelsstrategin och politiskt sakkunniga Maja Brännvall. Med oss hade vi också våra samarbetspartners Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF, för att visa stödet från civilsamhället.

Det blev ett positivt och konstruktivt möte, där vi bland annat diskuterade en handlingsplan för växtbaserade livsmedel till livsmedelsstrategin. Vegoföretagen tog också upp subventioner, regler och annat som missgynnar växtbaserade produkter i relation till de animaliebaserade alternativen och efterfrågade råvaruneutralitet. Varför får komjölk i skolan stora subventioner, när inte havremjölken får det, till exempel?

Departementet vill fortsätta träffa vegoföretagen och diskutera dessa frågor. Det är kul att vi kunnat sätta detta i rullning!

Vegoföretagen

Näringsdepartementet

Strategisk pow-wow om klimatet

Igår deltog vi på ett strategimöte med stora delar av övriga klimat- och miljörörelsen hos WWF i Ulriksdals slott i Solna. På mötet började vi diskutera hur vi kan få media att bevaka klimatfrågan inför valet – och hur vi kan få de politiska partierna att flytta fram sina positioner på klimatområdet.

Vi har en klimatlag som träder i kraft vid årsskiftet och har skrivit under Parisavtalet, med målet att hålla den globala uppvärmningen under 2°C. Men vi har långt ifrån de konkreta förslag som behövs för att nå målen och det är bråttom att ställa om samhället, för att vi ska ha chans att undvika de värsta klimatscenarierna.

Svensk mat- och miljöinformation deltar i det generella arbetet med att lyfta klimatfrågan och försöker också speciellt lyfta frågan om matens – och i synnerhet köttets – klimatpåverkan, eftersom detta är ett område där politiska åtgärder lyser med sin frånvaro extra mycket. Matens klimatpåverkan beskattas till exempel inte alls i samma utsträckning som transporter och energi.

Strategimöte

Strategimöte: hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Den 13 januari bjuder Svensk mat- och miljöinformations styrelse in till ett strategimöte i Stockholm för dig som är eller vill bli aktiv i föreningens arbete för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten.

Vi bjuder på fika och pratar om hur vi når ut och skapar förändring på mest effektiva sätt – på lång och kort sikt. Bland annat kommer vi att diskutera arbetet med sociala medier.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur vi kan jobba och hur du kan delta i arbetet!

Datum: 13 januari 2018
Tid: 13.00–15.00
Plats: Stockholm, information om lokal kommer
Medverkande: Svensk mat- och miljöinformations styrelse
Anmälan till: jande@smmi.se

Vegomuffins

Välkommen på interaktivt seminarium 25 november: Vegoval 2018

Interaktivt seminarium: Vegoval 2018

Vi måste minska köttkonsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat behöver prioriteras upp på den politiska dagordningen. Under detta interaktiva seminarium diskuterar vi olika åtgärdsförslag som ligger på den politiska dagordningen och hur vi kan samarbeta för att lyfta dessa förslag inför valet 2018.

Kött har väldigt stor negativ miljöpåverkan och vi måste minska konsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. För att få tillstånd de snabba förändringar som behövs på området måste minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat prioriteras upp på den politiska dagordningen, speciellt inför valet 2018.

Under detta seminarium diskuterar vi hur vi kan lyfta frågan genom olika samarbetsprojekt och går igenom politiska förslag som ligger på bordet på kommunal nivå, landstingsnivå och riksdagsnivå.

Medverkande
Per-Anders Jande, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation och Kerstin Amelin, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation

Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, sal Ystad

Tid
25 november 2017 kl. 11.00–12.00

Anmälan
Programpunkt på Socialistiskt forum. Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Facebookevent
Klicka i att du kommer på Facebook!

Broccoli

Ett av de förslag som finns uppe på dagordningen är att sätta ett nationellt mål om minskad köttkonsumtion. Världsnaturfonden WWF föreslår ett mål om halverad köttkonsumtion till 2030 (jämfört med 2014 års nivå).

En åtgärd som de flesta kommuner jobbar med är ökad andel vegetariskt i den offentliga måltidsverksamheten. Detta är ett arbete vi bör uppmuntra kommunerna – och även landstingen – att gå vidare med. Kött utgör idag en stor kostnad för skolor och andra offentliga måltidsanordnare. Genom att dra ner på eller helt ta bort köttet kan man satsa på bättre råvaror, ekologiska ingredienser och vidareutbildning för skolbespisningspersonal, så att maten blir miljövänligare, nyttigare och godare – utan att det kostar mer.

En åtgärd som alla statliga myndigheter med anknytning till mat och miljö har framhållit som rimlig är att inkludera maten i klimatskattesystemet. Det pågår också forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket, för att ta fram ett konkret förslag på hur detta kan ske. Genom skatteväxling, där kött och annan mat med stora utsläpp blir dyrare och klimatsmarta grönsaker blir billigare, blir detta kostnadsneutralt för konsumenten.

Ett annat problem, som diskuteras allt mer och även tas upp av företag som producerar växtbaserade alternativ till kött och mjölk, är att såväl EU-subventioner som nationella subventioner snedvrider konkurrensen genom att gynna animaliska livsmedel på bekostnad av vegetabiliska. Livsmedelsmarknaden behöver bli råvaruneutral, genom att dessa subventioner ses över. Det finns mycket som kan göras på nationell nivå, även om frågan även behöver drivas via EU.

Sverige behöver också underlätta för export och större lösningar kring växtbaserat – det finns här en möjlighet för Sverige att positionera sig på en marknad för sund mathållning i takt med att allt fler människor vill äta på ett sätt som är bra, inte bara för dem själva utan även för omvärlden.