Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion

Facebook Блеск Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (2016)

Instagram Детейлинг Rapporten uppmanar regeringen att prioriterar en politik som minskar utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier i Sverige och som minskar konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet, miljön och hälsan. Dit hör i högsta grad kött från idisslare och mejeriprodukter. För att förverkliga detta föreslås regeringen sjösätta en kostnadseffektiv kombination av styrmedel: information, skatter och utbudsförändringar genom frivilliga överenskommelser. Regeringen bör även stimulera innovation och företagande för utveckling av klimatsmarta, goda och hälsosamma alternativ till kött och mejeriprodukter.

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец Download the PDF file .